Omavalvonta lämpötilat

Aika ja lämpötila ovat ruokien käsittelyssä jatkuvasti huomioon otettava pari. Kuuma ruoka on pidettävä kuumana ja kylmä kylmänä. Poikkeaminen tästä vaikuttaa aina tuotteen säilyvyyteen.

Ruokien valmistaminen ja tarjoilu suunnitellaan siten, että helposti pilaantuvat raaka-aineet, puolivalmisteet ja tuotteet viipyvät . Paras aika lämpötilan tarkistamiselle on mittarin oltua pitkään jääkaapissa niin, että jääkaapin ovi on ollut useita tunteja yhtäjaksoisesti kiinni.

Hyvä aika lukea mittari on esimerkiksi aamulla, kun jääkaapin ovi avataan ensimmäistä kertaa sen oltua suljettuna yön yli. Lämpötila tulee lukea heti avattuaan . Omavalvonnan lämpötilan hallinnassa tulee voida osoittaa lämpötilan poikkeamien lyhytaikaisuus. Toiminta poikkeamia havaittaessa: Mikäli lämpötilat eivät ole säädösten ja määräysten. Luonnossa on runsaasti bakteereja ja muita mikrobeja. Siksi niiden pääsyä elintarvikkeisiin ei voi kokonaan välttää.

Niiden kasvua voi estää tai hidastaa säilyttämällä raaka-aineita ja tuotteita viileässä.

Korkeimmat sallitut säilytyslämpötilat vaihtelevat riippuen elintarvikkeista, koska niissä . Se on semmoista tylsää lämpötilojen kyttäämistä. Suurin piirtein näin tokaisi eräs elintarvikealalle valmistunut nuori kuultuaan, että työnantajani tuottaa ratkaisuja omavalvontaan. Näinhän se tietysti onkin, lämpötilojen seuraaminen katkaisee sen varsinaisen työn, mitä . Tavaran vastaanotto o Itse keittiöön kuljetettavat raaka-aineet ja niiden laadun varmistaminen kuljetuksen aika- na: o Lista tavarantoimittajista, jotka tuovat raaka-aineita suoraan keittiöön: o Vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan lämpötilat , pakkausmerkinnät ja pakkausten kunto. Lomakkeelle kirjataan . Omavalvonnan avulla toiminnanharjoittaja varmistuu elintarvikemääräysten toteutumisesta yrityk-.

Jakelukeittiö on keittiö, jossa ruokaa ei valmisteta, vaan tarjoiltava ruoka tuodaan keskuskeittiöistä. Projektissa kiinnitettiin huomiota jakelukeittiöiden omavalvonta – suunnitelman löytymiseen, suunnitelman päivittämiseen, keittiölle tuotujen ruokien ja kylmälaitteiden lämpötilojen seurantaan, ruokien säilytykseen kuljetuksen . Helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulee säilyttää kylmätiloissa, joiden lämpötila on säännöllisen valvonnan alaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kylmätilojen lämpötiloja on valvottava erillisillä lämpömittareilla omavalvontaan kirjatulla tiheydellä siten, että valvonnasta jää dokumentti omavalvonta – kirjanpitoon. Mikäli laitteen lämpötila ei täytä siltä vaadittavaa lämpötilaa , selvitetään ja korjataan syy.

Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet . Kylmälaitteessa olleiden tuotteiden käyttökelpoisuus arvioidaan. Eläinperäisten elintarvikkeiden kuljetuksissa on noudatettava lämpötila – vaatimuksia, jotka tulevat eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia- asetuksen liitteestä III. Muut helposti pilaantuvat elintarvikkeet on kuljetettava siten, että niiden lämpötila on korkeintaan °C.

Kuumina kuljetettavat, helposti pilaantuvat . Esikäsittelytila, Ruokapaja. Omavalvonnan kannalta riskialttiita tilanteita ovat erilaiset säilytys-, lämmitys-, jäähdytys- sekä ruoanvalmistustoimenpiteet, joissa väärällä lämpötilalla , liian pitkällä säilytysajalla tai kontaminaatiolla saatetaan vaarantaa elintarvikkeen tai . Omavalvontaa var- ten tulee nimetä vastuuhenkilö. Omavalvonta – suunnitelmaan on tarvittaessa liitettävä näytteenottosuunnitelma. Vastuuhenkilöllä on oltava riittävä koulutus tehtä-.

Ravitsemisliikkeessä yleisin mikrobiologinen vaara syntyy virheellisestä lämpötilojen hallinnasta: esimerkiksi kylmäketjun katkeamisesta tai ruoan säilyttämisestä liian pitkään tai väärässä lämpötilassa. Myös huono henkilökohtainen hygienia tai tuotantohygienia luovat edellytyksen mikrobiologisen vaaran syntymiselle. Se tehostaa toimintaa ja vapauttaa henkilökunnan varsinaiseen työhön. Tuotteet pysyvät tuoreina ja hyvänlaatuisina, kun lämpötilat – niin kylmä ja kuin kuuma – ovat jatkuvasti kohdallaan ja . Mitä tuotteita siellä säilytetään.

KYLMÄ- JA PAKASTEVARASTOT.