Keva lomakkeet

Palvelussa tarjottavat lomakkeet on jaoteltu valikkoon aiheittain. Lomakkeet ovat pdf-muodossa, ja ne avautuvat lataa-linkkiä näpäyttämällä. Joissakin tapauksissa asian voi hoitaa myös verkkopalveluna. Tästä ohjeistetaan erikseen lomakkeen kuvauskentässä.

Ruotsinkieliset lomakkeet löydät ruotsinkielisestä . Välimuistissa Samankaltaisia Eläkettä pitää aina hakea. Helpoiten teet sen Omat eläketietosi -palvelussa. Milloin eläkehakemus kannattaa tehdä, riippuu eläkelajista. Tarkista työeläkeotteesi ennen kuin haet eläkettä. Tutustu eläketietoon ja hoida eläkeasiasi sujuvasti – kaikki helposti verkossa.

Työntekijän työn ja hänen työssään selvitytymisensä parhaiten tuntevan henkilön ja henkilöstöhallinnon olisi hyvä olla mukana lomakkeen täyttämisessä. Tarvittaessa vastauksia voi jatkaa erilliselle liitteelle. Päivämäärä, työnantajan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys.

Tiedot antoi ja mahdollisiin tiedusteluihin vastaa: nimi ja puhelinnumero. Vanhuuseläkehakemuksen liite. Jos et jostakin syystä voi lähettää tietoja tiedostona tai sinulla on vain vähän ilmoitettavaa, voit ilmoittaa tiedot Kevan työnantajan verkkopalvelun palvelussuhderekisterissä tai oheisilla lomakkeilla. Työeläkeote, eläkelaskurit ja eläkkeen hakeminen verkossa. Palvelu on käytössäsi, jos työskentelet julkisella alalla tai olet eläkkeellä julkisen sektorin palveluksesta.

Ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto eläkkeelle, jos työkykysi on vaarassa heikentyä. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vasta, kun on varmistettu, että asianmukaiset hoito- ja kuntoutustoimenpiteet on tehty. Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Kevaan tilinumerosi eläkkeen maksua varten. Voit jäädä vanhuuseläkkeelle saavutettuasi yleisen eläkeiän.

Hae vanhuuseläkettä 1-kuukautta ennen eläkkeen alkamista Omat eläketietosi – palvelussa. Vaikka sairautesi estäisi nykyisessä työssä jatkamisen, löytyy usein muita työtehtäviä, joihin työkykysi riittää. Kuka voi saada kuntoutustukea? Mitä eroa on perhe-eläkkeellä ja taloudellisella tuella?

Tutustu eri eläkevaihtoehtoihin ja mieti, mikä sopisi parhaiten sinulle. Jos ilmoitettu päivämäärä on muu kuin kuukauden ensimmäinen päivä, eläke alkaa seuraavan kuukauden alusta. Allekirjoitus ja nimenselvennys. Jos jatkat työntekoa, pyydä työnantajaasi täyttämään lomakkeen.

Kirjoita mahdolliset lisäselvitykset erilliselle paperille. Päiväraha vieraalla paikkakunnalla asumisesta. Kulut vieraalla paikkakunnalla asumisesta. Lomake palautetaan Kevaan mahdollisimman pian työkokeilun päättymisen jälkeen. Työnantajan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys.

Työkokeilijan allekirjoitus. Toimintayksikön lähiosoite. Postinumero ja postitoimipaikka. Uudistunut vanhuuseläkehakemus on helppokäyttöinen ja ohjaa asiakasta hakemuksen täytössä. Käytännössä kaikki valmiiksi rekisteröidyt tiedot tulevat lomakkeeseen valmiiksi, kertoo eläkejohtaja Eija . Palauta lomake osoitteella: Keva.

Kuntoutusasian sujuvan hoitamisen vuoksi tietoja on usein tarpeen sekä hankkia että luovuttaa kuntoutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvien tahojen kesken. Työeläkelaitoksella on lain mukaan oikeus hankkia asiasi käsittelemiseksi tarvittavia . Vakuutan tälle lomakkeelle antamani tiedot oikeiksi. Samalla valtuutan Kevan hankkimaan korvauskäsittelyssä tarvittavat tiedot edunjättäjistä ja edunsaajista. Oletteko hakenut taloudellista tukea vastaavaa etuutta ( ryhmähenkivakuutuskorvaus) myös muualta.

Täytä eläkehakemuslomake ja liitteet huolellisesti ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Ennen eläkkeen hakemista kannattaa käydä tarkistamassa oma eläkeikänsä ja arvio .