Eurolehti

Aiemmin käytössä EU-tasolla oli vapaaehtoinen tähkälogo, joka korvautui 1. Luomun tunnistaa merkistä. Eurolehti -tunnuksen käyttö edellyttää toimijan kuulumista luomuvalvontaan sekä tunnuksen käytöstä annettujen säännösten ja ohjeiden noudattamista. Lehtimerkin käyttö edellyttää toimijan kuulumista . Eurolehteä luomutuotteiden merkinnöissä, esittelyssä ja mainonnassa käyttävien toimijoiden on hyvä tutustua.

EU:n virallinen luomutunnus on vaaleanvihreä Eurolehti.

Sen käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Sitä saa käyttää myös EU:ssa tehdyissä pakkaamattomissa luomutuotteissa sekä EU: n ulkopuolelta tulevissa luomutuotteissa. Heinäkuun alusta lähtien pakkauksissa on käytettävä luomun tunnuksena Eurolehteä. Onko kysymys isostakin muutoksesta,. Käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa.

Aurinkomerkki kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Tuotteen ei tarvitse olla . European Commission – Press Release details page – Bryssel, 30. Luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita koskevat EU:n uudet merkintäsäännöt, joihin kuuluu myös vaatimus uuden luomutunnuksen käytöstä, tulevat voimaan 1.

Niin sanottu Euro-lehti on vastedes pakollinen . Suomessa tuotettu elintarvike voi. Pakkauksessa on myös eurooppalainen luomumerkki eli Eurolehti , joka on pakollinen kaikissa EU:ssa valmistetuissa luomuelintarvikkeissa. Tuolloin raaka- aineista vähintään prosenttia on oltava luomua. EU:n luomutunnuksen, Eurolehden , käyttö on pakollista kaikissa . Gelatelli-jäätelön purkissa Eurolehden alla on pienellä kirjain- ja numeroyhdistelmä DE-ÖKO-00 . Sitä voi käyttää Euroopan unionin alueella valmistetuissa luomutuotteissa, jotka sisältävät pääosin EU:sta peräisin olevia ainesosia. Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa tunnuksen käyttö on valinnaista.

Elintarvikkeen maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään on tuotettu luonnonmukaisesti. Merkki ei kerro tuotteen . Aurinkomerkin käyttöoikeutta anotaan Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evira). EU:n Eurolehdestä määräävät Euroopan unionin yhteiset säädökset. Miljoonalevikkisen Daily Mirror -lehden kustantajan Robert Maxwellin pitkään vireillä ollut hanke koko Euroopan kattavasta sanomalehdestä toteutui perjantaina, kun ensimmäinen numero The European -lehteä ilmestyi.

Viikoittain ilmestyvää lehteä painetaan toistaiseksi Britanniassa, Länsi-Saksassa ja . Tutkimuksen kohteena olivat luomutuotannosta kertovat Aurinko-merkki ja Eurolehti -merkki, sekä vastuullisesta kaupankäynnistä kertova Reilu kauppa – merkki. Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin kuluttajakäyttäytymistä ja elintarvikkeiden valintaa. Tarkemmin tarkasteltiin sertifikaattien tuntemisen ja sosiodemografisten . Euroopan Unionissa tuotetuissa valmiiksi pakatuissa luomutuotteissa on pakollisena merkintänä Unionin luomutunnus eli Eurolehti -merkki.

Tunnus sai prosenttia äänistä.

Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan kuluttajille ja suurtalouksille toimitettavaa elintarvikepakkausta, jonka sisältöä ei pakkausta avaamatta tai vaihtamatta voi muuttaa. Iiris Kalliola, Johan Tell.