Defenssi taantuminen

Defenssien järjestelmää kutsutaan henkisessä yleiskielessä egoksi (eri kuin psykologian käsite egosta), mutta vältän sanan käyttöä tässä johtuen sen. Mitä defenssejä sinä käytät? Omien tunteiden kuuntelu ja käsittely.

Psyykkiset puolustusmekanismit eli defenssit ovat puolestaan tiedostamattomia reaktioita hankalaan tilanteeseen. Niiden avulla mieli pyrkii suojautumaan liialta. Taantuminen jo menneeseen kehitysvaiheeseen.

Kypsät mielen puolustusmekanismit suojaavat ahdistukselta. Tunnista omat defenssisi ja opi hallitsemaan niitä. Defenssit eli psyykkiset puolustuskeinot ovat pääosin tiedostamattomia, hyvinkin nopeasti uhkaavaksi koetussa tilanteessa laukeavia mekanismeja, joilla ihminen. Aikuisena voimme hyödyntää defenssejä esimerkiksi silloin, kun saamme huonoja uutisia.

Otamme ikään kuin aikalisän kieltämällä faktat: ”Tämä ei voi olla totta! On tapahtunut jokin virhe. Vasta kun mieli on ehtinyt valmistautua kohtaamaan kivun, se antaa realiteettien lipua tietoisuuteen siedettävän . Kun henkinen tie etenee riittävän pitkälle, myös siihen liittyy olennaisesti taantuminen. Sielun pimeän yön aikaan ihmisellä voi olla jopa vaikeuksia maksaa laskujaan tai huolehtia omasta hygieniastaan. Henkisellä tiellä näiden defenssien kuitenkin tulee aktivoitua ja ne tulee käsitellä pois, jotta henkinen . Itse noudatin erittäin tyypillistä siirtämisdefenssiä, kun koulukiusatuksi jouduttuani aloin viillellä.

Uskonkin siirtämisen olevan sangen yleinen defenssi masentuneilla. TAANTUMINEN eli regressio. Tiedä sitten luokiteltaisiinko tämä taantumiseksi psykologisessa mielessä, mutta itselläni on paljon omituisia, . Tämän takia stressaavassa tilanteessa taannutaan aiemmalle kehitystasolle. Tällöin asioista ajatellaan mustavalkoisesti ja vain ääripäät huomioiden. Olen huomannut, että olen jotenkin taantunut lapsuuteni.

Tämä taantuminen on pahinta iltaisin ja se myös vaikuttaa nukkumiseen. Sitten kun keski-ikä lähestyy niin ne defenssit joilla lapsuuden traumoja ja tyydyttymättömiä tunne-elämän tarpeita on torjuttu alkavat heikentyä. Elisa, varmasti joskus noin.

Toisinaan jollakin muulla tavalla. Kuvaat kirjoituksessasi hyvin selkeästi tietyntyyppisen perusahdistuneen, tunne- elämältään ja ilmaisultaan rajoittuneen ihmisen projektiomallin. Vastaavanlaisia mielen defenssejä on. DEFENSSIT – tärkeimmät defenssit.

Kun perheeseen syntyy pieni lapsi voi . Kielletystä tulee entistä houkuttelevampaa. Koska torjunta puolustusmekanismina (= defenssinä ) osoittautui tiedostamattomaksi, Freudin oli luovuttava tietoisen torjunnan käsitteestä ja hyväksyttävä päätelmä, että kaikki mikä on torjuttua on tiedostamatonta,. Psykooseissa tapahtuu taantuminen varhaisemmalle turvalliselle kehitys tasolle, vanhempien suojaan. Regression eli taantumisen. Ei hitto ku ei jaksa, ei pysty, ei haluu!

Saako heittäytyä lattialle huutamaan? Oonkohan mä lapsenakin juossut metsään itkemään kun oikein paljon tekee kipeää. Egon rakenteeseen kuuluvat defenssit altistavat tiettyihin kokemisen tapoihin. Krystal (7) korosti affektien sietokyvyn merkitystä.

Esimerkiksi taipumus projisoida tunteita tulee ilmi paranoidisina elämyksinä,. Hän näki somaattiset oireet tunteiden taantumisesta johtuvaksi resomatisoitumiseksi. Ahdistuksen kestäminen eli . Hänen pitää kuitenkin ottaa muut ihmiset huomioon.

Defenssi on minä keino puolustautua silloin, kun edessämme on jokin vaikea asia. Silloin voimme torjua asian, kieltää sen tai taantua (mennä taaksepäin kehityksessä). Joku voi esimerkiksi torjua ajatuksissaan läheisen ihmisen . Näin ollen Freud väitti, että unet paljastavat analyytikolle alitajuisia toiveita ja niihin liittyviä pelkoja ja niitä luonteenomaisia defenssejä , joita unen kertonut.

Freudin mukaan ryhmä- ja joukkomuodostuksessa on sosiaalisena ilmiönä siis kysymys eräänlaisesta regressiosta, taantumisesta ihmiskunnan esihistoriaan.