Defenssi splitting

Neuroottisessa persoonallisuusorganisaatiossa egon käyttämät defenssit ovat pääasiassa ns. Lohkominen ja sen johdannaismekanismit suojaavat egoa . Muiden defenssien kehittymättömyyden korvaa tyypillisesti voimakkaana toimiva split – defenssi , eli halkominen. Ristiriitatilanteista selviytyäkseen rajatilahäiriöinen jakaa maailman mustavalkoisesti . Splitting (V) Henkilö näkee itsensä tai toiset mustavalkoisesti joko hyvänä ja pahana kykenemättä samaan aikaan yhdistämään näitä ominaisuuksia koskemaan kyseistä . Vaikka Kernberg myöntääkin, että splitting syntyessään ilmentää lapsen kykenemättömyyttä integroida toisiinsa kokonaan hyviä ja kokonaan pahoja mielikuvia, hänen mukaansa siitä tulee itse ja objektikonstanssia edeltävän egon defensiivisen organisaation . Psyykkisiä itsesäätelyn keinoja kutsutaan puolustus- ( defenssit ) ja hallintakeinoiksi (coping-keinot).

Näitä itsesäätelyn keinoja käytetään koko ajan, mutta. Hän ei usko, että samassa ihmisessä voisi olla sekä . Aiheeseen defenssi splitting liittyvät haut. Tässä opinnäytetyössä esitellään lyhyesti yhteensä yhdeksän aihetta . Vielä lisäys, että nämä projektio ja splitting toimivat pitkälti yhdessä niin, että ensin kohde splitataan täysin pahaksi, jonka jälkeen projektion käyttö paskan. Defenssien arviointi ja luokittelu ei kuulu enää . DEFENSSIT – tärkeimmät defenssit.

Lupasin jatkaa suojamekanismeista. Osa tuntuu menevän vähän päälleikkäin, ja jos joku alan ammattilainen nyt närkästyy, että jaan ihmisille ihan väärää informaatiota, niin ole hyvä. Kaikkia kirjoituksia voidaan tarkastella mielen erilaisten defenssien kautta.

Persoonallisuuden kehittymättömyys, halkominen ( split – defenssi ). Projektion ja rationalisaation lisäksi niitä on mm. Sairaalloiset impulssitoiminnot. Mielenterveyshäiriöiden syitä saattavat olla. Heikosti kehittynyt minäkokemus. Psyykkisten rakenteiden kehittymättömyys, hermoston välittäjäaineet, geenit, varhaiset vuorovaikutussuhteet.

Negatiivisten ajatusten . Kyseessä on splitting – defenssi ja hyvä osoitus siitä, että splitting voi kolahtaa myös käyttäjäänsä omaan nilkkaan. Näin rajatilanarsisti saattaa esitellä myös kumppaninsa ja hän voi esitellä . Kieltäminen sekoittuu usein torjuntaan (re-pressioon). Keskeinen ero on vasta- kateksissa: kieltämisen alla oleva psyykkinen sisältö on usein jo alun perin melko. Runsas rajatilaisten defenssien käyttö oli puolestaan hypoteesien vastaisesti yhteydessä äidin hyvään vanhemmuuteen.

Yksilö käsittelee emotionaalisia ristiriitoja tai sisäisiä ja ulkoisia uhanaiheuttajia jakamalla vastakkaiset tunnetilat toisistaan erillisiin kategorioihin. Rajatilaiset defenssit ennustivat. Asiaan liittyen: olen tässä miettinyt, millä lailla splitting eli halkominen (joka on tosin minulle yrityksistäni huolimatta jäänyt epäselväksi sisällöltään) voi olla defenssi , eli miten se voisi palvella puolustusmekanismina. Sen perusteella, mitä olen ymmär- tänyt, se pikemminkin jättää suojattomaksi. Itsen kokoaminen Pielaveden kirjastossa.

Tänään Helsingissä olisi ollut sananvapausseminaari. Nauratti, kun luin, ketä on keskustelemassa. Ihminen ei tiedosta sitä , miten defenssi muuntaa tai vääristää. Tuomas Enbuske on telkkarissa ja . Esiin nousee korostetusti lapsellinen nelivuotiaan split defenssi ,. Psyykkinen puolustusmekanismi eli niin sanottu . Melanie Kleinin kirjallisuuden perusteella.

Priest- ley kertoo, miten hän ryhtyi oman analyysin pohjalta kehittämään AMT:n kes- keistä tekniikkaa ”lohkomistekniikkaa” (The Splitting Technique), jossa terapeutti esimerkiksi soittaa vapaassa improvisaatiossa jotain asiakkaan persoonallisuuden. Jotkut ihmiset ovat täydellisen hyviä. Sisäinen maailma on mustavalkoinen.

Tämä on yleinen defenssi murrosiässä, vaikeissa psyykkisissä ongelmissa, henkisessä kypsymättömyydessä. Lohkomista defensseinä käytävä ihminen jakaa usein ihmiset kahteen ryhmään hyviin ja pahoihin. Pahoihin eli huonoihin kuuluvat ne ihmiset, jotka jollain tavalla turhauttavat ja joille ollaan vihaisia. Turhautumisen seurauksena myös hyvä ihminen voi .