Acting out defenssi

Ensimmäisen tason defenssit (kieltäminen, vääristyminen ja harhaluuloinen projektio) ovat lähes aina hyvin patologisia, ja niitä kutsutaankin psykoottisiksi defensseiksi. Unissa ja lapsuudessa niiden esiintymistä pidetään terveenä. Kypsymättömille (immature) defenssimekanismeille (mm. kieltäminen, projektio, acting out ) on ominaista että uhan olemassaolo kielletään tai siihen liittyvä vastuu siirretään muualle. Tiede ja teknologia › Tiede › Psykologia Välimuistissa Samankaltaisia 12.

Acting out (VI) Henkilö reagoi toiminnan, ei harkinnan kautta, ottamatta huomioon kielteisiä seurauksia.

Neuroosien yhteydessä defenssien haltuunottoa ja käyttöä kuvaa jäykkyys, yksipuolisuus, joka voi osaltaan vahvistaa neuroosia ja täten ahdistusta. Miksihän minulle on jotenkin hirveän vaikeaa nähdä eroja näiden erilaisten defenssien välillä? Vanhalla tukarilla oli muistaakseni joku hyvä ketju defensseistä , ois pitäny lukea se tarkkaan.

Onko tässä acting outissa siis aina teko (näytteleminen, vai onko se sitäkään)jonka kautta tuo defenssi tapahtuu? Psyykkisen itsesäätelyn tasapainoa ylläpitäviä keinoja, jotka suojaava minää uhkalta. Ne laukeavat yleensä tiedostomattomasti hankalassa tilanteessa. Kypsymättömät, kehittymättömät defenssit vääristävät ja muuntavat todellisuuden tulkintaa ja haittaavat sopeutumista, kuten projektio, kieltäminen, lohkoaminen, acting out.

Henkilön reaktio näkyy toiminnassa, jonka mahdollisia kielteisiä seurauksia hän ei ota huomioon.

Useiden myöhempien tutkimusten tulokset ovat tukeneet Vaillantin alkupe- räisideaa . Alun perin psykoterapia-tilanteessa transferenssin mobilisoima vastarinnan muoto, jossa potilas toimii impulsiivisesti muistamisen sijaan. Acting outin käyttö on laajentunut koskemaan yleensäkin impulsiivista toimintaa, jonka taustalla . Lisää tuloksia kohteesta psykopatologia. Usein sanotaan, että liian lähellä oleva ja liian kiintynyt ei voi auttaa toista.

HALUA kiintyä, propagandaa. Tämä on sitä kun lyöt itseäsi kirjalla päähän, kun toinen ei vaan tajua. Useinhan psykoterapiassa ajattelemme, että varhaiset preverbaaliset kokemukset ovat tavoitettavissa terapeutillekin esimerkiksi erilaisten acting out -ilmiöiden ymmärtämisen tai vastatransferenssiin liittyvien . Tunnettu defenssien luokittelu on George Vaillantin luokittelu (alla). Epäadaptiviset defenssit vääristävät todellisuutta enemmän kuin kypsemmät, adaptiiviset defenssit.

Itse olen ainakin käyttänyt projektiivista identifikaatiota parisuhteessa, repressiota ja älyllistämistä lapsuuden . Muutosvastarinta ja defenssit. Projektio, eli syntipukki ilmiö. Kieltäminen (vaikea asia katoaa).

Ajeeraus ( acting out ) on tekemistä kokemisen sijasta. Tyhjäksi tekeminen (mitätöidään ahdistavat ajatukset).

Kehittyneille (mature) defenssimekanismeille (mm. sublimaatio, huumori) on ominaista, että uhkaava tilanne havaitaan . Defenssit (minän suojautumiskeinot).